Geldezels uitgelegd door Moniek de Nooij

Monique de Nooij werkt bij de Triodosbank, bij de afdeling Veiligheid. Eén van haar taken is moneymules aanpakken. En zij…

Zorgfraude

In dit korte filmpje wordt uitgelegd wat zorgfraude is en op welke manier dit aangepakt kan worden. Criminelen investeren in…

De boeken van Pieter Tops en Jan Tromp = verplichte kost

De boeken van Jan Tromp en Pieter Tops zijn eigenlijk verplichte kost als je voorlichting gaat geven over ondermijnende criminaliteit….

Opgroeien in een risicovol, crimineel milieu leidt niet altijd tot een criminele carrière.

Sheila Adjiembaks MA is docent-onderzoeker bij Hogeschool Avans.

Book of crime

Methode om ondermijnende criminaliteit samen met netwerkpartners aan te pakken. (Politie)

Onderzoek naar verwevenheid van onder- en bovenwereld (RIEC)

In dit onderzoek worden aard en oorzaken beschreven. Verschillende fenomenen komen aan bod, het barrièremodel, facilitators en nut van bewustwording.

Onderzoek naar criminele uitbuiting door het CMK

Het Centrum Kinderhandel Mensenhandel deed onderzoek onder scholen in Rotterdam of zij zich zorgen maken over criminele uitbuiting onder jongeren….

Criminele carrière van uitvoerders van liquidaties gerelateerd aan cocaïnehandel

Hitters, spotters, lokkers… wat betekenen deze termen? Binnen het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ is een deelstudie verricht naar onder meer de criminele…

Onderzoek verwevenheid zorg en criminaliteit

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) heeft samen met het Regionaal Informatie Expertisecentrum Oost-Nederland onderzoek gedaan naar de verwevenheid van criminaliteit…

Verhard de jeugdcriminaliteit? – Onderzoek door Ferweda e.a.

Publicatie januari 2021. Er is geen sprake van verjonging of verharding of meer jeugdcriminaliteit. Wel zijn er drie fenomenen ontdekt:…

De onzichtbare invloed van bovenlokale criminele netwerken op de wijk

Henk Ferweda en Balthazar Beke schreven een artikel over de invloed van bovenlokale criminele netwerken op de wijk. Dit onderzoek…

Gooi het kind niet met het badwater weg – Henk Ferweda

Henk Ferweda schreef in het 50e Cahier Politiestudies een bijdrage over Jongeren en politie. Ondanks de sterke daling van de…