Tekening met allemaal gezichten met armen die met elkaar in verbinding staan

Doe je mee als trainer?

Train-de-trainer

Het introductieprogramma van zowel #leerling- als #studentalert staat en valt bij de inzet van trainers. We werken volgens het principe van train-de-trainer. Trainers die dit op vrijwillige basis doen – en/of vanuit hun functie gelegenheid krijgen om dit te combineren.

Je komt eerst een introductieprogramma bij een school bijwonen. En dan word je ingezet om een groep jongeren te begeleiden en te observeren tijdens hun opdrachten.

Passie, lef en kennis / ervaring

Zie je jezelf al een bewustwordingsles geven? En vind je het net als wij belangrijk te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit stappen? Heb je deskundigheid op het gebied van het thema, vanuit je vak of misschien wel vanuit levenservaring? Voel je je als een vis in het water tijdens een presentatie voor een grote groep? We zoeken trainers die vanuit passie de boodschap kunnen overbrengen.

Contact

Neem dan contact met ons op – en stuur een mail naar info@leerlingalert.nl of een berichtje via ons contactformulier onder vermelding van “trainer”

Je wordt niet meteen in het diepe gegooid. We gaan eerst samen een training geven – en als je je comfortabel genoeg voelt, mag je er voor gaan!

Webinar voor trainers

In 2023 gaan we vier webinars geven voor toekomstige trainers. Heb jij je opgegeven voor een trainerspool of maak je deel uit van een aanjaagteam uit een andere regio: hou onze agenda in de gaten. En stuur ons een mail als je de webinar wilt bijwonen. De opleiding tot trainer duurt in totaal twee dagdelen. Voor docenten beperken we ons tot een dagdeel.

In de eerste webinar gaan we uitleg geven over ons programma, de ambitie en opzet. In de tweede webinar gaan we in op het verschillend lesmateriaal en geven we tips en tricks over het lesgeven aan jongeren.

We vragen je wel om voorafgaande aan de webinar het bovenstaande autorisatieformulier voor het gebruik van materialen in te vullen en te ondertekenen – te sturen naar info@leerlingalert.nl. Anders kunnen we je niet autoriseren voor het lesmateriaal.