Man met allemaal post-it papiertjes met teksten normen, SOCIETA, halt, doubt, racism, en zo voort,

Basisles geïntegreerd in maatschappijleer

De bewustwordingsles over ondermijnende criminaliteit leent zich er goed voor om te integreren in het blok criminaliteit en rechtstaat. Daarom zijn we samen met docenten maatschappijleer druk bezig om een module te maken, die docenten maatschappijleer kunnen inpassen in hun planning.

We verwerken eindtermen van maatschappijleer in de module.

Zodra de module klaar is, komt deze beschikbaar op ons besloten gedeelte van de website voor docenten verbonden aan scholen waar we #leerlingalert hebben geïntroduceerd.

Voorwaarden:
  • De docent ziet erop toe dat de leerlingen meedoen aan het onderzoek naar de mate van ronselen van jongeren door criminelen;
  • De docent stemt in met de verklaring.

Enkele kernpunten:

  • Voor leerlingen (alle niveau’s);
  • Beschikbaar voor docenten maatschappijleer verbonden aan scholen waar #leerlingalert is geïntroduceerd
  • Lesduur: nog te bepalen
  • Burgerschapsvorming
  • Module in te passen in maatschappijleer;
  • Eindtermen van maatschappijleer zijn hierin verwerkt;
  • Binnenkort beschikbaar