Vrouw draagt de vaardigheden van burgerschap als een bal bij zich.

Burgerschapsvorming

We dragen bij aan burgerschapsvorming:

  • We geven jongeren vanuit verschillende invalshoeken inzicht in het thema georganiseerde criminaliteit, de andere kant van (verdovende en verslavende) middelen en criminele uitbuiting.
  • We stimuleren hen na te denken over eigen keuzes en handelsperspectieven, zodat zij kunnen opgroeien tot personen die zelfstandig kritische keuzes kunnen maken.
  • We rusten hen toe op de 21e eeuwse uitdagingen (kritische denkvaardigheden).
  • Verder dagen we jongeren uit om te reflecteren op hun eigen leefstijl en de impact daarvan op henzelf en anderen.
  • Tenslotte plaatsen we de impact van georganiseerde criminaliteit ook in economisch perspectief en geven inzicht in een subcultuur van de maatschappij en welke invloed dit heeft op onze maatschappij (verschillende dimensies).