Jongeren worden geronseld door criminelen

In 2020 deed Melissa Rekers onderzoek naar de mate van ronselen onder jongeren op de middelbare school. Zij werkte daarmee samen met Remco Spithoven en Ynze van Houten, beiden werkzaam aan het Saxion. 

We hebben dit onderzoek uitgebreid en voortgezet. Elke leerling en student die wij in onze les hebben vragen we om eraan mee te werken. In Gelderland ondervroegen we in 2021 totaal 4441 jongeren. In onderstaande factsheet staan de onderzoeksresultaten samengevat. En als je wilt kun je ook het volledige rapport lezen / downloaden.