Verantwoording

We maken afspraken met onze opdrachtgevers en financiers over onze uit te voeren activiteiten en leggen daarover verantwoording af. Lees graag onze rapporten hierover. We zijn trots op onze resultaten!