Stapels met post en papieren in verschillende kleuren

Informatie voor scholen

Klik op de rode omschrijving om het document te bekijken en/of te downloaden.

Flyer met korte uitleg over het #Alertprogramma. Bedoeld voor professionals in het onderwijs.

Flyer informatie over het programma voor scholen
Onze visie op het #Alertprogramma ten opzichte van andere preventielessen op scholen, geplaatst in een totale leerlijn (veilig opgroeien en voorkomen risicovol gedrag) en in de totale aanpak van preventie tot en met repressie.

#Alertprogramma in relatie tot andere preventieprogramma’s en totale Leerlijn Veilig opgroeien en voorkomen risicovol gedrag bij jongeren
Documenten die nodig zijn in de voorbereiding van het #Alertprogramma op de school:


Afspraken met scholen (format)
Informatie ouders over Leerlingalert plus uitnodiging voor webinar

Verschillende vormen van bewustwordingslessen

Instructie docenten bij hybride #Alertles

Naambordje met informatie en QR-codes

Folder over docentenalert

Flyers met informatie over het programma en signaleren en handelen

Folder ouders over signaleren en handelen
Infografic (vanuit onderzoek Dealers in dop)Infografic: herkennen van signalen
Docenten kunnen onder voorwaarden toegang krijgen tot het lesmateriaal. Voor aanvragen van toegang tot het lesmateriaal (en de bibliotheek) wordt gevraagd in te vullen en te ondertekenen en te sturen naar info@leerlingalert.nl.
Toestemming- en aanvraagformulier gebruik materialen door docenten en trainers