Stapels met post en papieren in verschillende kleuren

Informatie voor scholen

We krijgen veel vragen naar flyers om doelgroepen te informeren over het programma. Hieronder hebben we ze op een rij gezet.

 1. Algemene informatie over het programma
  • Voor scholen
  • Om medewerkers van school en ouders te informeren over het programma
  • Leerlijn: hoe ons programma zich verhoudt tot andere preventieprogramma’s en geplaatst in leeftijd van de jongere en welke plek het inneemt in beleidsaanpak
  • Overzicht van de verschillende uitvoeringsvormen van het #Alertprogramma
 2. Documenten die nodig voor de uitvoering van het programma:
  • Afsprakenformulier
  • Uitnodiging van de school aan samenwerkingspartners om de les bij te wonen + instructie
  • Uitnodiging van school aan ouders/ medewerkers school om webinar bij te wonen
  • Instructie voor medewerkers van de school als we een hybride les komen geven
  • Aanvraag van docenten voor gebruik van lesmateriaal en toegang tot de bibliotheek
  • Flyer signaleren voor ouders
  • Flyer signaleren voor docenten
  • Infografic signaleren van Dealers in de dop

1. Algemene informatie over het programma

Programma in notendop

Flyer over het #Alert-programma voor medewerkers scholen en ouders

Leerlijn: positionering #Alert-programma ten opzichte van andere preventieprogramma’s

Verschillende vormen qua uitvoering

De bewustwordingslessen van het #Alertprogramma kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. We hebben de vormen op een rij gezet.

2. Documenten voor de uitvoering van het programma

Afsprakenformulier

Dit formulier kan gebruikt worden om de afspraken met het uitvoeringsteam en de school vast te leggen. Met gebruik van dit formulier worden de meest belangrijke zaken voor de uitvoering besproken – en is minder tijd nodig voor verslaglegging.

Uitnodiging van school aan lokale netwerkpartners

We vinden het belangrijk dat de school haar samenwerkingspartners uitnodigt om de bewustwordingsles(sen) bij te wonen. Om het makkelijk te maken, hebben we hiervoor een model ontwikkeld. Hierin wordt meteen uitgelegd wat van de genodigden wordt verwacht.

Uitnodiging aan ouders / medewerkers om webinar te volgen + info over onderzoek

Naambordjes

We willen jongeren graag informatie geven over de les en hen tijdens de les bij hun naam kunnen aanspreken. Daarom maken we gebruik van naambordjes. Uit te printen op A4 formaat op stevig papier. Let op: De naambordjes verschillen voor jongeren op VO, MBO en HBO.

Hybride les

Tijdens een hybride les wordt de les gestreamd vanuit een centrale ruimte naar verschillende lokalen, waar

Gebruik van lesmateriaal en toegang tot bibliotheek

Docenten kunnen onder voorwaarden toegang krijgen tot het lesmateriaal. Voor aanvragen van toegang tot het lesmateriaal (en de bibliotheek) wordt gevraagd onderstaand formulier in te vullen, te ondertekenen en te sturen naar info@leerlingalert.nl.

Signaleren