Pitch #Alertprogramma

We willen voorkomen dat jongeren in de misdaad terecht komen. We zetten in op bewustwording en vergroting van kennis over (de risico’s en verschijningsvormen van) misdaad. Dat doen we door het geven van een bewustwordingsles aan jongeren, ouders en medewerkers van scholen.

Het #Alertprogramma is veelomvattend – en toch eenvoudig & kernachtig in de uitvoering.

We zetten het voor je op een rij in vorm van een PITCH. We gaan hierbij in op onze ambitie, onze producten en doelgroepen, werkwijze, kosten – en hoe we ons verhouden tot andere preventieprogramma’s. We hebben een versie van 2,5 minuten in twee soorten bestanden en een ingesproken versie van 4 minuten.

Verder kun je ook kijken onder het tabblad Programma bij In beeld en geluid of onder het tabblad Samenwerking bij Onze partners against crime aan het woord.

Heb je VRAGEN naar aanleiding van onze ‘pitch’ of wil je graag van start. Maak dan een afspraak met ons of mail je vraag. Onze contactgegevens staan onder: Contact