Hoe werkt het?

Implementatie in drie stappen

INTAKE

We zijn benieuwd naar de school en welke zaken er spelen. We bespreken de manier waarop we de les gaan uitvoeren op de school. Daarnaast bespreken we de samenwerking tussen school en het lokale zorg- en veiligheidsnetwerk rondom de leerlingen/studenten. Belangrijk is dat iedereen die een rol of taak in de zorg- en veiligheid van jongeren heeft, elkaar kent. Dit geldt voor zowel binnen de school, als daarbuiten. Denk daarbij aan de zorg- of ondersteuningscoördinator, leerplichtambtenaar, orthopedagoog, wijkagent, jongerenwerker, straat- of jeugdcoach, wijkcoach en gemeente. Het betrekken van zowel het interne- als externe zorg- en veiligheidspartners bij de introductie van het programma vergroot de slagkracht. We willen graag deze partners presenteren en betrekken bij de uitvoering van de bewustwordingslessen. Zo weet men elkaar makkelijker te vinden op dit lastige thema.

UITVOERING

We geven bewustwordingslessen aan leerlingen/studenten, docenten en ouders. De voorkeur gaat uit naar eerst een voorlichting aan medewerkers van de school, gevolgd door de jongeren en tenslotte aan de ouders/ verzorgers. Een voorlichtingsles heeft in regel een nettotijd van anderhalf uur en wordt bij voorkeur aan grote groepen gegeven door onze trainers. We hebben de groepsgrootte uitgesplitst per type deelnemer. Meer informatie hierover is te vinden onder kopje Uitvoeringsvormen.

NAZORG

De kernles wordt gegeven door onze trainers. En dan zijn we weg. Dan is het aan de docenten om het thema na te bespreken met de leerlingen/ studenten. En hen om gesprekken te voeren met jongeren waarover zij zich zorgen maken en door te schakelen naar het zorgteam op de school. Vervolgens is het aan de zorgcoördinatoren, veiligheidscooördinatoren of ondersteuningsteam om signalen in te brengen in het lokale zorg- en veiligheidsnetwerk.

BIBLIOTHEEK

We willen wel graag onze kennis delen. Handvatten bieden. En daarom hebben we onze bibliotheek.

Hierin hebben we veel informatie die nog meer inzicht in de behandelde thema’s geeft, verzameld. Net als materialen die handvatten bieden in de nazorg of aanvullende lesmaterialen, die als opstart kunnen dienen voor een nagesprek met de jongeren.

Elke docent die verbonden is aan een school waar we het programma hebben geïntroduceerd, kan toegang krijgen tot de bibliotheek. De docent kan zich hiervoor aanmelden. Het aanvullende lesmateriaal is kosteloos beschikbaar voor docenten verbonden aan de onderwijsinstelling om het te integreren in de eigen jaarplanning en misschien wel het belangrijkste: in de les erop terugkomen met de leerlingen/ studenten en in oudergesprekken met de ouders.

Afspraken en checklist

We maken gebruik van een gestandaardiseerd afsprakenformulier, wat leidend is tijdens de intake. Dit formulier plaatsen we in een map die we met je delen en die je zelf ook met informatie kunt aanvullen. Zo blijven we steeds up-to-date.

Om de voorbereiding te vergemakkelijken hebben we een checklist opgesteld, die scholen kunnen gebruiken om er zeker van te zijn dat alle randvoorwaarden zijn ingevuld.

Verschillende uitvoeringsvormen

Er zijn verschillende uitvoeringsvormen waarin de les gegeven wordt. Dit is afhankelijk van het type deelnemer. Onder de tabel is een overzicht waarin dit op een rijtje is gezet met minimaal en maximaal aantal deelnemers. In bovenstaande checklist staan de belangrijke randvoorwaarden op een rij gezet.

 • Plenair: Aantal deelnemers afhankelijk van type onderwijs en grootte van de lesruimte.
  Geschikt voor alle doelgroepen. Denk aan een aula, gymzaal, auditorium, theaterzaal of dubbel leslokaal.
 • Hybride: We zijn op locatie en de deelnemers zijn verdeeld over verschillende ruimten. Hierdoor kunnen heel grote groepen in 1 sessie worden voorgelicht.
  Jongeren onder de 18 jaar zijn onder actieve begeleiding
  De les is via Mentimeter en MS Teams interactief.
  Technische faciliteiten, een strakke planning en goede voorbereiding van begeleiding is van cruciaal belang.
 • Webinar: Alleen geschikt voor ouder- en docentalert en studenten (hbo, 18+ jaar).
  Vertegenwoordiging van de school is vereist om vragen van deelnemers te beantwoorden.
 • Klassikaal: We geven in regel geen klassikaal onderwijs, met uitzondering van VSO

Groepsgrootte

We geven in principe geen klassikale trainingen. In onderstaande tabel hebben we naar type deelnemer/ onderwijs en gewenste groepsgrootte op rij gezet.

Type deelnemer/ onderwijstypeMinimum aantalMaximaal aantal
Medewerkers scholen/ ouders/ verzorgers40online: 250
fysiek: geen beperking
ISK/ VSOin overleg
PRO/ Entree/ mbo niveau 1 + 22 klassen50
VMBO kb/bb/gl5060
vmbo tl/ havo/ vwo/ mbo niveau 3 + 4/ hbo60150

Totaaloverzicht van soort doelgroep, les, uitvoeringsvorm en lesduur

Interesse?

Via het formulier kunt u met ons in contact komen.