Uitwerking van opdracht door leerlingen gemaakt tijdens de les

Onderzoek

Wij zetten onze onderzoeken voort. Wil je ook dit onderzoek uitzetten binnen jouw gemeente of school? Dat is mogelijk. De vragenlijsten kunnen gebruikt worden en de resultaten komen bij ons binnen. Wil je inzicht in de resultaten, neem dan contact met ons op.

RONSELONDERZOEK

LET OP: We hebben drie soorten vragenlijsten voor de verschillende doelgroepen. Deelname is anoniem. Het is van belang dat alle vragenlijsten volledig worden beantwoord. GEBRUIK DE JUISTE VRAGENLIJST VOOR DE DOELGROEP


Doelgroep
ONDERZOEK RONSELEN

QR-code

Link naar vragenlijst
Leerlingen
middelbare scholen (VO)
Naar de vragenlijst voor leerlingen
Studenten MBONaar de vragenlijst voor MBO-studenten
Studenten HBONaar de vragenlijst voor HBO/WO studenten

II. EVALUATIE/ TEVREDENHEIDSONDERZOEK

Na elke bewustwordingsles vragen we de deelnemers om mee te doen met het evaluatieonderzoek. Ook hierbij maken we gebruik van verschillende vragenlijsten. Deelname is anoniem. Verzoek is om de vragenlijsten volledig in te vullen. Let op dat je de juiste vragenlijst gebruikt, passend bij de doelgroep.

GEBRUIK DE JUISTE VRAGENLIJST VOOR DE DOELGROEPDoelgroep
Evaluatie onderzoek

QR-code

Link
leerlingen
middelbare school (VO)
Naar de vragenlijst voor leerlingen middelbare scholen
Studenten MBO/HBO/WONaar de vragenlijst voor studenten MBO/ HBO/ WO
OudersNaar de vragenlijst voor ouders
DocentenNaar de vragenlijst voor docenten