Resultaten 2020-medio 2022

We hebben de afspraken en resultaten van het #Alertprogramma vanaf 1 januari 2020 tot en met het einde van het schooljaar 2021-2022 op een rij gezet. In het document wat u kunt downloaden, vindt u informatie over:

  • de oorspronkelijke afspraken en in hoeverre deze zijn nagekomen
  • de financiële verantwoording
  • aantal bewustwordingslessen in aantallen deelnemersgroepen, soort onderwijs, aantal scholen en per gemeente
  • aanpalende activiteiten die zijn ontwikkeld
  • overzicht van inzet van expertise per conferentie
  • overzicht van artikelen, nieuwsuitzendingen en radio-interviews 2019-2022 met betrekking tot het / over het programma