Kosten van uitvoering #Alertprogramma

We kunnen in opdracht van gemeenten of in opdracht van scholen uitvoering geven aan het programma. De kosten hiervoor worden in 2024 niet gedekt vanuit landelijke middelen.

We zijn momenteel met regionale partijen in gesprek voor financiering. Informeer rustig of jouw school of gemeente binnen dat gebied valt – en kosten voor de uitvoering gedekt zijn.

Algemeen:

 • We brengen kosten in rekening per lesdag. Dit betekent dat het niet uitmaakt of er 1 sessie wordt gegeven: de prijs blijft hetzelfde. Dit is omdat de trainer die voor die dag wordt ingezet, niet meer inzetbaar is op een andere locatie.
 • Een deel van deze kosten omvat de acquisitie/ afstemming met de school om de les in te plannen.
 • We vragen de school om de lokale samenwerkingpartners uit te nodigen (wijkagent, schoolmaatschappelijk werk, jongerenwerker) om de les bij te wonen
 • We willen graag zowel voorlichting aan jongeren als aan volwassenen geven (medewerkers van scholen en ouders van de jongeren). Uit de onderzoeksresultaten blijkt ook dat deze combinatie het beste werkt.
 • We bevelen een combinatieles met ervaringsdeskundige van harte aan, omdat dit extra impact heeft.
 • Voorlichting is bij voorkeur vanaf 3e leerjaar VO. Wil je eerder voorlichting inzetten, informeer dan bijvoorbeeld bij Stichting Halt naar de lessen over groepsdruk.
 • Les op het ISK met tolk is mogelijk. We hebben geen tolk in ons bestand en de kosten van de tolk zijn voor rekening van de school.
 • Docenten kunnen toegang krijgen tot onze bibliotheek (via inlogcode op onze website). Hierin is veel aanvullend lesmateriaal opgenomen en informatie over de thema’s die tijdens de les aan bod komen.
 • School voorziet in de faciliteiten (ruimte, ontvangst, begeleiding leerlingen/ studenten, technische faciliteiten) + reiskostenvergoeding trainers + catering trainers

Leerlingalert/ Studentalert: € 1.000,- excl. btw/ lesdag

LESDAGDeelnemers/ sessie/
schooltype
Met ervaringsdeskundigeZonder ervaringsdeskundige
Maximaal aantal sessies/ lesdag34
Schooltype/ niveauMax. aantal deelnemers/ lesdagMax. aantal deelnemers/ lesdag
ISK/VSOin overleg
PRO/Entree/ mbo 1-2Min. 2 klassen – 50 max.= max. 150= max. 200
vmbo kb/bb/glmin. 50 – max. 60= max. 180= max. 240
vmbo tl/havo/vwo/ mbo 3+4/ hbomin. 60 – max. 150= max. 450= max. 600
Online alleen aan 18+
Hybride 18- ook mogelijk.

Ouder- en docentalert: € 150 – € 500,- per sessie

 • Docentalert is bedoeld voor alle medewerkers van de school
 • Ouderalert hoeft niet alleen gegeven te worden aan ouders/ verzorgers wiens kinderen de les hebben gekregen. De uitnodiging mag ook schoolbreed ingezet worden of schooloverstijgend.
 • We adviseren een fysieke bijeenkomst. Online is ook mogelijk.
 • We hanteren een minimum aantal deelnemers van 40 personen per sessie. Er is geen maximum aantal deelnemers.
 • De school voorziet in de faciliteiten (ruimte, ontvangst deelnemers, catering, technische ondersteuning zoals beeld, geluid, microfoons)
 • Vanuit school is altijd een vertegenwoordiging aanwezig om vragen te beantwoorden die de school betreffen.
OUDER- EN DOCENTALERTKOSTEN/sessie
Online€ 150,-
Fysiek (Aantal trainers is afhankelijk van het aantal deelnemers: 100 of meer is 2 trainers)€ 250,- per trainer
Met ervaringsdeskundige (kan ook in plaats van de 2e trainer)€ 250,-

Gemeente/ Regio

Met elke gemeente of regionale partij kunnen we prestatieafspraken maken. De tarieven zoals hierboven beschreven worden daarbij gehanteerd. Kom hierbij graag op de lijn: info@leerlingalert.nl of app naar 06-30530924. In een excelbestand hebben we onze kosten uitgesplitst en per variant uitgewerkt. Hiermee kun je de kosten berekenen.

We spreken dan ook af of er focus is op bepaalde scholen, schooltypen of wijken. We maken ook afspraken wie verantwoordelijk is voor de acquisitie. We kunnen hierbij ontzorgen.