Tekening met twee vrouwen die wijzen naar een punt op de horizon. Er leidt een weg naar dat punt, kronkelig. Op deze weg staan termen als leerlingalert, studentalert, onderzoek, samenwerken met scholen, lerarenopleiding. Boven de horizon staat verduidelijkt dat het gaat om criminelen ronselen jongeren. En we willen voorkomen dat jongeren in de criminaliteit stappen. In een hoek staat een tekening van een crimineel met aan zijn hengel een jongere gevangen. Hij smijt met geld. Door die tekening is een kruis getekend.

Programma

De georganiseerde misdaad is om ons heen. Om de criminele activiteiten uit te voeren, wordt gebruik gemaakt van legale bedrijven en ook van jongeren. De verwevenheid van onder- en bovenwereld is groot. De stap zetten in de criminele wereld is niet altijd een bewuste keuze. Het ronselen voor deze activiteiten gebeurt slinks. Legale bedrijven ontgaat vaak dat zij criminele organisaties faciliteren. Ook wordt gebruik gemaakt van jongeren. Onze toekomstige beroepsbevolking. De impact die dat heeft op hun leven en die van de mensen die dichtbij hen staan is groot. Deze jongeren worden klem gezet en de weg uit de criminaliteit is niet eenvoudig.

Onze AMBITIE is voorkomen dat jongeren de stap zetten in de criminele wereld. We willen hen – en het netwerk rondom de jongeren – alert maken. En jongeren die een middelbare- of hogere beroepsopleiding volgen, nemen we mee in de mogelijke verwevenheid van hun beroepsgroep en criminele wereld.

Dus:

  • hebben we een BEWUSTWORDINGSLES VAN 90 MINUTEN ontwikkeld voor jongeren, ouders en medewerkers van scholen over dit thema, die we inzetten op scholen.
  • doen we ONDERZOEK naar onder andere de mate van ronselen van jongeren door criminelen. Het resultaat van het onderzoek gebruiken we om het bewustwordingsprogramma te verbeteren;
  • werken we samen aan een LANDELIJK NETWERK met partners die onze ambitie delen en proberen we van elkaar te leren.

Dit programma introduceren we op scholen. Dat noemen we het introductieprogramma. En daarna dragen we het lesmateriaal (over georganiseerde criminaliteit dichtbij en criminele uitbuiting) over aan de docenten. Het onderwijs neemt dan het stokje over.

Nieuwsgierig?

Onder dit tabblad Progamma vind je:

  • een korte pitch met uitleg hoe het programma in zijn werk gaat,
  • welke drie stappen we doorlopen om het programma op een school te implementeren
  • een impressie in beeld en geluid
  • in hoeverre het programma bijdraagt aan burgerschap en maatschappijleer (criminaliteit en rechtstaat)