Tekeningen

De tekeningen die gepubliceerd zijn op de site en verwerkt in het lesmateriaal zijn gemaakt door Ik BEn TEKENAAR. Het eigendom en de auteursrechten van deze tekeningen berust bij Ik BEn TEKENAAR en dus niet bij het programma. Zonder toestemming mogen deze niet worden gebruikt of worden gepubliceerd. Hebt u wel interesse in een tekening of wilt u deze gebruiken, dan kunt u contact opnemen met Ik BEn TEKENAAR gevestigd in Zutphen om hierover nader afspraken te maken.

https://www.ikbentekenaar.nl/