Onderzoek naar doelmatigheid #Alertprogramma 2023

Bureau Beke doet in opdracht van ons onderzoek naar de doelmatigheid van ons programma. Met andere woorden: vergroot ons programma daadwerkelijk het bewustwordingsniveau van jongeren, ouders en docenten op het gebied van risico’s van de misdaad, het herkennen en weten hoe te handelen?

Alle leerlingen en studenten die komend half jaar aan ons bewustwordingsprogramma gaan deelnemen krijgen twee keer een korte vragenlijst voorgelegd. De eerste keer net voordat onze les start en een vervolgmeting na ongeveer een maand. Daarbij komt of een medewerker van Beke of onze stagiaire bij de school langs met een QR-code om deze aan de leerlingen voor te leggen die de les hebben gevolgd. We maken hierover met de school afspraken wanneer we er zijn om de lessen te geven. De belasting voor de leerlingen is niet groot. Het onderzoek is anoniem.

Tijdens de eerste meting wordt voornamelijk gemeten wat het huidige kennisniveau van de jongeren is over onderwerpen die in de les ook aan bod komen. De tweede meting gaat of er kennis is toegevoegd over de lesonderwerpen bij de doelgroep(en).

Docenten en ouders zullen ook bij dit onderzoek betrokken worden. Zij krijgen na de bewustwordingsessie een QR-code of link met toegang tot een vragenlijst. In deze vragenlijst wordt ook gevraagd of zij bereid zijn mee te werken aan een kort telefonisch interview na ongeveer een maand.

In juli/augustus 2023 publiceren we de resultaten van dit onderzoek.

QR- code voor de eerste meting jongeren