Programma uitvoeringsteams & trainers

Meedoen kan…

Uitvoeringsteams

We zijn actief in de provincies Gelderland en Overijssel. Daar komen binnenkort andere regio’s en gemeenten bij. Daarvoor leiden we uitvoeringsteams op en maken we afspraken over financiering. Deze teams opereren in een bepaald gebied, leggen daar de contacten met scholen, bouwen een trainersnetwerk op en organiseren de lessen. De voorwaarden om mee te doen aan het programma als uitvoeringsteam kun je vinden in dit document. Uitgangspunt is dat we het simpel willen houden.

De lessen mogen alleen uitgevoerd worden in een gebied waarbij de financiering is geregeld en een uitvoeringsteam is opgeleid.

Trainers

De uitvoeringsteams zetten trainers (in onderling overleg) in voor het geven van de voorlichtingen. Trainers worden gekoppeld aan een uitvoeringsteam. Zij kunnen altijd aansluiten bij onze webinar: training geven. Voor trainers zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze webinar. Hoe werkt dat dan?

Voorbeeld: er is een uitvoeringsteam in Gelderland en in Limburg. Een student wil training te geven. Deze student woont in Beuningen en vindt het geen probleem om wat te reizen. Dan zou deze student zich kunnen aansluiten bij zowel het uitvoeringsteam Gelderland als Limburg. De student mag niet zonder overleg met een uitvoeringsteam les geven op een school en ook niet in een gebied waarin nog geen uitvoeringsteam is.

Webinars om het zelf te doen

Om de nieuwe uitvoeringsteams en trainers op te leiden organiseren we een aantal webinars in het komende schooljaar. De nieuwe uitvoeringsteams en trainers kunnen hierbij aansluiten.

Er zijn twee voorwaarden om aan deze webinars deel te kunnen nemen:

  1. Er is overeenstemming over de financiering om mee te doen (zie hierboven) en de deelnemers zijn verbonden aan een uitvoeringsteam
  2. De deelnemers hebben ingestemd met de afspraken over het gebruik van lesmaterialen door dit formulier ingevuld geretourneerd te hebben naar info@leerlingalert.nl. Hierdoor kunnen zij toegang krijgen tot de achterzijde van de website, waarop het lesmateriaal en de bibliotheek te vinden is.

Wat voor webinars geven we?Voor wie?Data + Teams link
UITVOERINGSTEAMS
Programma, historie
Principes en Ambitie
Ontwikkelingen
Verwachtingen
Ondersteuning
Routekaart
Pitchen
Positionering
Organiseren
nieuwe uitvoeringsteamsWo 15-09-2021: 09.00-12.00 *
Wo 12-01-2022: 09.00-12.00
Wo 09-03-2022: 09.00-12.00
Vr 03-06-2022: 09.00-12.00
Wo 07-09-2022: 09.00-12.00
TRAINING GEVEN
Programma, historie
Principes en ambitie
Lesmaterialen
Doelgroepen
Lesvormen
Website
Tips en tricks mbt lesgeven
nieuwe uitvoeringsteams
trainers van de uitvoeringsteams
student-ambassadeurs
Wo 22-09-2021: 09.00-12.00
Vr 14-01-2022: 09.00-12.00
Wo 16-03-2022: 09.00-12.00
Wo 08-06-2022: 09.00-12.00
Wo 14-09-2022: 09.00-12.00
DE STAP NAAR ZELF DOEN…
Bewaken van het proces
Resultaatafspraken
per nieuw uitvoeringsteam
VeenendaalWo 29-09-2021: 09.00-12.00
LimburgVr 01-10-2021: 09.00-12.00
Noord-Nederlandnog in te plannen
Capelle aan de IJsselWo 19-01-2022: 09.00-12.00
Vr 18-03-2022: 09.00-12.00
Vr 25-03-2022: 09.00-12.00
Vr 10-06-2022: 09.00-12.00
Wo 15-06-2022: 09.00-12.00
Vr 16-09-2022: 09.00-12.00
Wo 21-09-2022: 09.00-12.00
Telefonerende mensen met tekst blablabla

We keep in touch…

Elke eerste vrijdag van de maand van 13.00-14.00 uur zal iemand van het #Alertteam beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden. Ook horen we graag terug wat de ervaringen zijn en waaraan je als trainer of uitvoeringsteam behoefte aan hebt. We denken graag met je mee.

Natuurlijk kun je ons ook bereiken via de app of info@leerlingalert.nl op andere momenten. Maar… omdat agenda’s snel gevuld worden leek het ons handig om in ieder geval deze tijd vast te reserveren. Je kunt gewoon inloggen via deze link van MS Teams.