Vragenlijsten / QR-codes van de onderzoeken

We zetten onze onderzoeken voort. Wil je ook onze vragenlijsten uitzetten binnen jouw school of gemeente? Dat kan. Hieronder vind je de QR-codes en linken naar onze vragenlijsten. De resultaten komen bij ons binnen. We verwerken deze in onze algemene rapportages. Specifiek geïnteresseerd in de resultaten van jouw school of gemeente. Soms is het mogelijk dat we deze uit de overige resultaten kunnen filteren. Let op: de resultaten worden anoniem ingevuld. We kunnen alleen selecteren op datum en provincie.

DOELMATIGHEIDSONDERZOEK

Vanaf 20 februari 2023 krijgen alle deelnemers aan het #Alertprogramma tweemaal een vragenlijst voorgelegd. Dit is om te meten of het #alertprogramma daadwerkelijk bijdraagt aan de bewustwording en of het makkelijker wordt om dit maatschappelijke thema met elkaar te bespreken.

LEERLINGEN/ STUDENTEN

De 1e meting wordt voorafgaande aan de les uitgezet bij de leerlingen/ studenten. Na ongeveer een maand komt een onderzoeker nog een keer naar de school met een nieuwe vragenlijst voor de leerlingen/ studenten die de les hebben gevolgd.

Instructie voor het uitzetten van de vragenlijst voorafgaande aan de les:

 • Onze lessen worden beoordeeld of de deelnemers (jullie dus) echt wat leren over jongeren en misdaad. Dit is een belangrijk onderzoek.
 • Om dit goed te meten, is het nodig dat we weten wat jullie op dit moment al weten over sommige onderwerpen die we ook in de les gaan bespreken.
 • Er is een vragenlijst gemaakt, waarop jullie dat kunnen aangeven.
 • Het is de bedoeling dat je de vragen zelf beantwoordt (niet overleggen).
 • Het is niet erg als je op sommige vragen nog geen antwoord weet. (Daarom geven we ook deze les).
 • Na ongeveer een maand komt iemand van ons team of het onderzoeksbureau langs met een vragenlijst om te kijken wat je op dat moment nog weet over deze onderwerpen die we in de les gaan bespreken.
 • Vanaf nu moet het even helemaal stil zijn om zelf de vragenlijst in te vullen (dus niet overleggen)
 • Pak nu je telefoon. Met de camera kun je de QR code scannen , waardoor je bij de vragenlijst komt.
 • Scan met je camera de QR-code, waardoor je bij de vragenlijst komt.
 • Berg je telefoon op, zodra je alle vragen hebt ingevuld en blijf stil.
 • Zo kunnen we snel daarna met onze les beginnen.

DOCENTEN

De vragenlijst voor docenten wordt na een #docentalert voorgelegd.

Instructie:

 • Onze lessen worden beoordeeld of de deelnemers echt wat leren over jongeren en misdaad en hierover met elkaar in gesprek gaan. Dit is een belangrijk onderzoek, wat uitgevoerd wordt door Bureau Beke.
 • We vragen jou als deelnemer aan dit programma om hieraan mee te werken.
 • Allereerst door nu een vragenlijst in te vullen via jouw telefoon/ computer.
 • Om bij de vragenlijst te komen ontvang je nu een link (in de chat) of kun je met jouw camera de QR code scannen
 • We hopen ook dat je bereid bent om na ongeveer een maand met een van de onderzoekers van Bureau Beke wilt terugblikken op de les en wat dit heeft opgeleverd voor jou. In de vragenlijst komt dit verzoek ook aan de orde.

OUDERS

De vragenlijst voor ouders wordt na een #ouderalert voorgelegd.

Instructie:

 • Onze lessen worden beoordeeld of de deelnemers echt wat leren over jongeren en misdaad en hierover met elkaar in gesprek gaan. Dit is een belangrijk onderzoek, wat uitgevoerd wordt door Bureau Beke.
 • We vragen jou als deelnemer aan dit programma om hieraan mee te werken.
 • Allereerst door nu een vragenlijst in te vullen via jouw telefoon/ computer.
 • Om bij de vragenlijst te komen ontvang je nu een link (in de chat) of kun je met jouw camera de QR code scannen
 • We hopen ook dat je bereid bent om na ongeveer een maand met een van de onderzoekers van Bureau Beke wilt terugblikken op de les en wat dit heeft opgeleverd voor jou. In de vragenlijst komt dit verzoek ook aan de orde.

RONSELONDERZOEK

LET OP: We hebben drie soorten vragenlijsten voor de verschillende doelgroepen. Deelname is anoniem. Het is van belang dat alle vragenlijsten volledig worden beantwoord. Let erop dat de juiste vragenlijst wordt gebruikt.

Leerlingen onderzoek naar ronselen landelijk 2023
MBO studenten onderzoek naar ronselen landelijk 2023
HBO/WO studenten onderzoek naar ronselen landelijk 2023

TEVREDENHEID- OF EVALUATIEONDERZOEK

Na elke bewustwordingsles vragen we de deelnemers om mee te doen met het evaluatieonderzoek. Ook hierbij maken we gebruik van verschillende vragenlijsten. Deelname is anoniem. Verzoek is om de vragenlijsten volledig in te vullen. Let op dat je de juiste vragenlijst gebruikt, passend bij de doelgroep.

Leerlingen evaluatie / feedback 2023
Studenten evaluatie/ feedback 2023
Docenten/ medewerkers onderwijs evaluatie/ feedback 2023
Ouders evaluatie/ feedback 2023