Twee getekende vrouwen met bloemen in hun hand en slingers boven hun hoofden

Resultaten schooljaar 2020-2021

Gebruikte afkortingen

LLA = leerlingalert; SA = studentalert; DA = docentalert; OU = ouderalert; P = uitleg over het Alertprogamma

Beknopte samenvatting:

We hebben op 26 scholen in totaal 128 bewustwordingslessen gegeven, waarbij 5669 jongeren zijn bereikt, minimaal 255 ouders en 502 medewerkers van scholen. Bij ongeveer de helft van de webinars aan ouders en docenten hebben we niet kunnen bekijken hoeveel deelnemers mee deden.

De 5 MBO’s zijn weer onder te verdelen in 19 verschillende branches of invalshoeken, die bijna een school op zichzelf zijn. Denk aan bijvoorbeeld Entree, ISK, loopbaanklassen, autotechniek, social work, burgerschap en Handhaving, toezicht en veiligheid, uiterlijke verzorging of studieloopbaanbegeleiders. Vanuit dat perspectief, zijn deze lessen niet gegeven op 26, maar op 41 scholen. 1

Door COVID hebben we geen trainers kunnen opleiden en inzetten in dit schooljaar. Ook zijn de programma’s op met name VO-scholen meerdere malen uitgesteld, sommige zelfs voor de derde maal (o.a. Baudartius College Zutphen, OBC Huissen, ’t Venster Arnhem, Dorenweerd College, Marianum, Montessori College Nijmegen, Kompaan Zutphen, Candea Duiven, Liemers College). Dit betekent ook extra inspanningen voor alle partijen om telkens weer een passend programma samen te stellen en af te stemmen. Op enkele scholen hebben we toch op de valreep dit schooljaar het programma kunnen uitvoeren, anderen staan gepland in het volgende schooljaar. We hebben ook gemerkt dat veel scholen zeker interesse hebben om het programma te introduceren en de impact van COVID hen weerhield om concrete afspraken hierover te maken.

We hebben ons lesmateriaal en de bibliotheek op het besloten deel van onze website uitgebreid – soms ook samen met docenten. De eerste docenten zijn geautoriseerd om hiervan gebruik te kunnen maken (o.a. docenten van Beekdal Lyceum, Schaersvoorde Dinxperlo en Aalten, Citadel Nijmegen, Rijnijssel, ROC Nijmegen).

We hebben veel te danken aan de inzet van ongeveer 35 studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (Minor Drama en vanuit de Educatie Academie) en Hogeschool Saxion (Safe & Security Lab). Deze studenten hebben opdrachten voor ons uitgevoerd, waarmee ons programma op onderdelen is verrijkt. En niet te vergeten de studenten van Mijn School, onderdeel van het Graafschap College, die samenwerkten met de HAN studenten aan de Drama-opdracht en onze MBO-student die gedurende zijn stagetijd is opgeleid tot trainer.

Overzicht van aantal lessen op VO, MBO, HBO en aantal deelnemers

#Leerlingalert#Ouderalert#Studentalert#Docentalert
15 VO Gelderland56 / 3705 leerlingen10 / 255 bekend8 / 135 bekend
2 VO overig a4 / 170 leerlingen
5 MBO Gelderland 121 / 700 studenten7 / 282 bekend
1 MBO overig b4 / 80 studenten1 / 50
1 HBO Gelderland5 / 204 studenten1 / 35 bekend
1 HBO Overijssel5 / 810 studenten
Totaal60 / 3875 leerlingen10 / minimaal 25532 / 1794 studenten17 / minimaal 502
a) Veenendaal, Veghel; b) Venlo

September 2020

LLASADAOUP
14Montessori College Arnhem (3M, 4H)200
22Isendoorn College Zutphen (4HV)32525
27ROC RIJnijssel (HTV)130
29Helicom MBO Tilburg5050

Oktober 2020

LLASADAOUP
06Beekdal Lyceum Arnhem (3M, 4H) + mentoren24010
29Citadel Lent (3VMBO/H/V)360 alleX

November 2020

LLASADAOUP
16Arentheem: Thomas a Kempis Arnhem (3HV)305 X120
24ROC RIjnijssel Uiterlijke verzorging130
26Arentheem: Thomas a Kempis Arnhem (3HV)zie boven
26Christelijk Lyceum Veenendaal (2V)120

December 2020

LLASADAOUP
01Schaersvoorde DinxperlooX
08Schaersvoorde College Dinxperloo (3+4 VMBO) 11330X
09Schaersvoorde College Dinxperloo (3+4 VMBO) 1zie bovenX
15 Arentheem College: Titus Brandsma Velp (3MH) 3180

Januari 2021

LLASADAOUP
21Graafschap College Doetinchem25
25Rijnijssel Arnhem (MBO2 techniek)20

Februari 2021

LLASADAOUP
01Docentenweek Maatschappijleer Prodemos180180
11 Hogeschool Arnhem Nijmegen
(SLB-ers, Student Studie Succes)
3535
16ROC Aventus Apeldoorn (MBO Social Work)30
23ROC Nijmegen (Expertisecentrum Studiebegeleiding)35
23Ludger College Doetinchem10
25Hogeschool Arnhem Nijmegen (Alumni economie)55
26Hogeschool Arnhem Nijmegen (Educatie Academie)90

Maart 2021

LLASADAOUP
01ROC Gilde Venlo (MBO2 economie) (4 sessies)80
02 ROC Aventus Apeldoorn, Automotive 25
04ROC Aventus Apeldoorn, Automotive25
05Graafschap College Doetinchem, autotechniek & ICT (3 sessies)60
09Hogeschool Arnhem Nijmegen (Minor Drama)50
10Canisius College Nijmegen (4 M)60
11Westeraam Elst25025X
12Westeraam Elst250
12Marianum Oost Gelre (workshops medewerkersdag)30
16Saxion, Deventer IVK150
23Week van het Geld, Ministerie Financien tafelgast expertiseXXX
30Rijnijssel Entree (train de trainer)25
31ROC Nijmegen Entree50

April 2021

LLASADAPOU
01Hogeschool Arnhem Nijmegen (Educatie Academie Alumni) 25
01Docentalert Het Streek (Coördinatoren)15
07 Saxion180
08Mijn School Graafschap College Doetinchem20
12Montessori College Arnhem (3M)65
13Montessori College Arnhem (3M)6520X
15Graafschap College Doetinchem10
16Aventus Apeldoorn burgerschap1010
22Graafschap College Doetinchem Mijn school80
28ROC Aventus, Apeldoorn Kenniskring Burgerschap20x

Mei 2021

LLASADAOUP
11Het Streek Ede (2+3 VMBO)300 70x
25Het Streek Ede (2+3 VMBO)
26Het Streek Ede (2+3 VMBO)
17Rijnijssel Arnhem, Entree 75
18Rijnijssel Arnhem, ISK23
19Algemene introductie Tiel professionals16
20Zutphen, lokaal netwerk (Vogelpark)15
20Gemeente TielX
21Beekdal Lyceum20
27Rijnijssel, Rijkfestival Arnhem125125
31Saxion, bedrijfskunde 1e jaars130

Juni 2021

LLASADAOUP
01Community Dag Innovatie en ondermijning15
02 Hogeschool Arnhem Nijmegen (Educatie Academie) NL 24
02Ouderalert gemeente Nijkerkx
03Veluwe West: Onderwijsplatform20
03Harderwijk: Lokaal educatieve agenda20
07Marianum Groenlo (3e jaars)185link45
08Marianum Lichtenvoorde (3e jaars)140link45
08ROC A12: Astrum College Velp burgerschapsdocenten10
09Ouderalert gemeente Nijkerk10
11Fioretti College, Veghel (Lio economie heeft de les gegeven)50
14Saxion Deventer/ Enschede (criminologie)250
15ROC Nijmegen (De Oversteek) 2 sessies50
15Gemeente Hilversum: professionals en schoolbesturenx
16Saxion bedrijfskunde 2e jaars100
17Rijnijssel Arnhem Loopbaanklas en Startklas 2 sessies50
22Werkgroep Integrale Veiligheid Veluwe West8
23ROC Nijmegen: Kamers met kansen2510

Juli 2021

LLASADAOUP
06/07Gemeente Veenendaal introductie professionals
08 Schaersvoorde Winterswijk82xx
12Veluwe West uitleg over het programma aan professionalsx