Tekening van man gevangen in spinnenweb en in het rood geschreven: klem, geld, onveilig, dood, geweld. En in het zwart een wapen in het groen een euro teken. Daarnaast uitgebeeld: als je in de wereld stapt van de criminaliteit.

Wat is ondermijning ?

Ondermijning = georganiseerde criminaliteit (maffiapraktijken) dichtbij

De criminelen (onderwereld) betrekken bij hun activiteiten ook mensen met legale bedrijven (bovenwereld). Deze vermenging tussen onder- en bovenwereld tast het cement van onze rechtstaat aan. De impact van ondermijning op onze samenleving is groot. Er is bijna altijd sprake van criminele uitbuiting: werken onder dwang. En vaak komt daar geweld bij.

We hebben het over grote thema’s als drugsproductie- en handel, prostitutie, arbeidsuitbuiting, mensenhandel, witwassen, outlaw-motorgangs (OMG’s) en zorgfraude.

Ondermijning is onzichtbaar

Omdat deze criminelen het liefst onder de radar blijven, is de aanwezigheid ervan niet altijd zichtbaar. Toch is het vaak dichterbij dan je denkt. Daarvoor hoef je alleen maar de krant open te slaan, waar je leest over ontdekte hennepplantages, synthetische drugslabs, sluitingen van horecagelegenheden door burgemeesters vanwege witwassen of illegaal gokken en liquidaties.

Repressieve aanpak is niet voldoende

De politie doet samen met veel instanties onderzoek naar ondermijnende criminaliteit met het doel de criminelen achter de tralies te krijgen en het met misdaad verdiende geld af te pakken. Deze aanpak is goed – alleen niet voldoende.

We streven ernaar dat deze criminaliteit aan de voorkant stopt. En daar is de hulp van iedereen nodig. Het lastige is, dat niet iedereen door heeft dat ondermijnende criminaliteit soms voor jouw ogen zich afspeelt.

“Je gaat het pas zien, als je het doorhebt.”

Johan Cruijff

Het onzichtbare, zichtbaar maken…

Dat doen we door voorlichtingsbijeenkomsten over ondermijning te organiseren voor verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld voor ondernemers, mensen die wonen in het buitengebied en ook medewerkers van de overheid. Want criminelen hebben voor hun duistere zaakjes ook de overheid nodig: en voordat je het doorhebt ben je erbij betrokken. En als je het ziet kun je handelen.

#Leerlingalert = preventieve aanpak van ondermijning

In dit programma spannen reguliere veiligheidspartners, zoals politie, gemeente, belastingdienst, FIOD, Regionaal Informatie- en expertisecentrum samen met het onderwijs, jongeren en hun ouders tegen ondermijning. De kennis die de opsporingsinstanties hebben opgedaan is vertaald naar voorlichtingsmateriaal voor jongeren, hun ouders en docenten, om bewust te worden van ondermijnende criminaliteit dichtbij, te leren herkennen en te handelen. En vooral dat jongeren leren nee te zeggen tegen de verleiding om met criminele activiteiten snel en veel geld te verdienen.