Gratis online voorlichting voor medewerkers van scholen

We nemen medewerkers van scholen mee in de wereld van criminaliteit. Hoe, waarom, waarvoor en door wie worden studenten geronseld om criminele activiteiten te doen. Gaat dit alleen om het snelle geld? Spelen er andere factoren mee? Tijdens deze webinar krijg je inzicht in de wereld van misdaad waarin jongeren verzeild kunnen raken. Hoe herken je de signalen en wat is jouw rol als docent of medewerker van de school.

Ook geven we uitleg over ons programma – en hoe dit vorm kan krijgen binnen de VO en MBO. We hebben inmiddels al veel ervaring opgedaan. Vanaf 2019 gaven we met een klein team meer dan 1000 voorlichtingen aan bijna 75.000 deelnemers. Onze doelgroepen zijn jongeren, ouders en medewerkers van scholen.

Je hoeft je niet vooraf aan te melden: wel vragen we je aan het begin van de webinar in de chat jouw gegevens (naam. school, mailadres, functie) zodat we je daarna nog kunnen benaderen.

Docenten kunnen toegang krijgen tot de bibliotheek van onze website, waarin ondersteunend en aanvullend lesmateriaal te vinden is. En voldoende materialen om meer kennis op te doen van de achtergronden en verschillende thema’s van georganiseerde misdaad. Wil je toegang tot de bibliotheek, dan kun je dat aanvragen. We willen graag een ondertekende aanvraag van je ontvangen, waarin je ook accoord gaat met de voorwaarden.

Noot: onze bibliotheek is momenteel in renovatie. En we beraden ons op de toegankelijkheid ervan. Je mag een aanvraag indienen – maar pas als we besloten hebben, gaan we autoriseren.

De webinar duurt ongeveer een uur – en daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE WEBINAR