Integrale Veiligheidskunde Saxion

Op Hogeschool Saxion gaan we via een webinar alle eerstejaarsstudenten van de studie Integrale Veiligheidskunde de bewustwordingsbijeenkomst geven. We hopen dat we ook studenten enthousiast kunnen maken om ambassadeur te worden van ons #Alertprogramma.