ISK Het Gooi, Laren

#leerlingalert, deze leerlingen krijgen de speciale les voor leerlingen van de Internationale Schakelklassen. met behulp van een tolk en een ervaringsdeskundige. Contactpersoon: Stephanie Vermeulen