Jacobus Fruijtier School, Apeldoorn

#Leerlingalertmet ervaringsdeskundige
Sessie 1: 09:20-11:00
Sessie 2: 11:20:13:00
Sessie 3: 13:30-15:15
3 Kl
5 havo
5/6 vwo
Contactpersoon:Menno Wisse