Jorismavo, Nijmegen

#Leerlingalert voor alle tweede- en derdejaars

Sessie 1: 08.40 – 10.10

Sessie 2: 10.35 – 12.05