Kompaan College, Zutphen/ Vorden

#docentenalert voor alle medewerkers van het Kompaan College in Zutphen en Vorden We gaan uit van een fysieke locatie, maar voor de zekerheid hebben we wel een digitale link gemaakt om over te kunnen schakelen op een webinar. KLIK HIER VOOR TOEGANG TOT DE WEBINAR Definitieve informatie volgt te zijner tijd.