Nuborgh College Veluvine, Nunspeet

#LeerlingalertFysiek, met ervaringsdeskundige
Leerjaar 3, 5 klassenSessie 1: 09.00 – 10.30 klassen VH34, VHA35, VT31, 57 leerlingen
Sessie 2: 10.50 – 12.20 klassen VT32 en VT33, 44 leerlingen
ContactpersoonJan Vos