OBC BEMMEL, locatie de Heister

#leerlingalert: alle vierdejaars Havo en VWO. Hoe het programma er precies uitkomt te zien, gaan we nog overleggen. #ouder- en docentalert wordt nog verder gepland.