Training: training geven

In deze training geven we onze nieuwe trainers tips en tricks over het lesgeven / presentaties geven aan onze doelgroepen. Ook leggen we uit welke lesmaterialen we hebben, welke processen doorlopen moeten worden en volgens welke principes we werken. En we geven een rondleiding in onze bibliotheek (besloten deel van de website).

De link naar de training