Uitleg over het Alertprogramma

We krijgen veel verzoeken om uit te leggen wat het Alertprogramma, bekend als leerling- of studentalert, nou eigenlijk inhoudt. We gaan een paar keer per jaar hierover een webinar organiseren, waaraan geïnteresseerden uit het onderwijs, gemeente of politie kunnen deelnemen. We geven uitleg van ongeveer een uurtje en daarna is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en te beantwoorden.

Link naar de webinar