Vester college, Ede

#Leerlingalert, met ervaringsdeskundige

8.25 op hoofdlocatie; Hendrik Stafweg 2, 6712 EA Ede. Daar is de eerste les. 

Om 10.30 is de 2e les aan de Korhoenlaan (TL locatie)

Daarna Hendrik Stafweg waar om 12.30 de laatste les begint. 

Contactpersoon: Martine Bastmeijer