Kosten: bijna gratis

We krijgen vaak de vraag wat de kosten zijn van uitvoering van ons programma op school.

In 2023 worden de basiskosten gedragen door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De reiskosten declareert de trainer bij de school. Verder worden onze trainers graag voorzien van koffie/ thee en een lunch.

Wordt er ook een ervaringsdeskundige ingezet in combinatie met ons programma, dan brengt de ervaringsdeskundige zelf € 300,- euro in rekening per dag. Dit is exclusief btw en reiskosten.

In sommige gebieden is gevraagd om de capaciteit voor uitvoering van het programma te intensiveren.

Hiervoor ontvangen we extra middelen. Zo zijn de gemeenten Hilversum, Tilburg en Utrecht extra sponsor als ook provincie Gelderland.