Docentalert

Via een webinar of fysiek (minimaal 60 deelnemers) wordt onderwijspersoneel voorgelicht over de criminele wereld, verschijningsvormen, ronselpraktijken en signaleren en handelsperspectief.

In deze vernieuwde presentatie zijn ook de onderzoeksresultaten meegenomen van ons Gelderse onderzoek naar de mate van ronselen van jongeren voor criminele activiteiten (2021).

De voorlichting kan aangepast worden, naar inschatting van de trainer.

De voorlichting is in sneltreinvaart te geven (60 minuten), maar dan is er vrijwel geen mogelijkheid om enige ruimte te houden voor interactie. Ook wordt dan minder uitgebreid ingegaan op de lesstof. Meer even aantippen van, dan uitgebreid uitleggen, zoals dit gedaan wordt tijdens de les voor jongeren.

Er is ook een versie, waarbij wat vragen aan de medewerkers van scholen gesteld kunnen worden. Een interactieve versie om ook het gevoel van de medewerkers op te halen over de gegeven informatie. Deze versie duurt ongeveer 90 minuten.

Wilt u een docentalert aanvragen?