Instructie voor het lesgeven

Lees voordat je gaat lesgeven deze instructie. Dit zijn de basisvoorwaarden die noodzakelijk zijn om een kwalitatief goede training te kunnen geven.

In deze instructie staan de kerndoelen per lesonderdeel en veel meer.