Intro + kernles

De intro- en kernles vormen samen een compleet programma voor leerlingen, geschikt vanaf VMBO KB/BB.

De intro-les kan ook gebruikt worden door docenten ter voorbereiding van bijvoorbeeld de kernles die gegeven wordt door het #Alertteam (fysiek of in hybride vorm)

DE QR-codes zijn achterhaald!

Beide lessen zijn ook geschikt om in hybride vorm te geven. We maken dan graag gebruik van mentimeter. In de mentimeter staat de les genoemd als Introles VO en Kernles VO. Lees voor het gebruik van Mentimeter eerst de algemene instructie over mentimeter. Voor de uitvoering in hybride vorm zullen strakke afspraken gemaakt worden om het te laten slagen.

Intro-les: In deze les introduceren we het thema criminaliteit en de verschillende vormen. Aan het einde van de les weten leerlingen dat er veel geld omgaat in de criminele wereld en welke negatieve gevolgen op microniveau (als je in die wereld betrokken bent) en macroniveau (landelijk en mondiaal).

Kernles: In deze les komen persoonlijke verhalen aan bod, verdiepen we ons in jongeren en criminaliteit en de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld, komen verschillende ronselpraktijken aan bod en hoe je deze zou kunnen herkennen en uiteindelijk behandelen we het handelsperspectief.

  • In deze les is een combinatie te maken met een ex-gedetineerde, die het laatste half uur vragen van de leerlingen kan beantwoorden. Hiervoor worden additionele kosten in rekening gebracht door deze gastdocent.