#Alertprogramma: doelmatigheid bewezen!

Bureau Beke onderzocht in het eerste semester van dit jaar ons programma op doelmatigheid. Worden onze deelnemers daadwerkelijk bewuster na het volgen van onze voorlichting? Verandert hun houding ten opzichte van criminele activiteiten? En deze vragen kunnen we volmondig met een ja beantwoorden. We zijn hiermee een van de eerste preventieve interventies met bewezen doelmatigheid. Enkele conclusies

  • Impact op jongeren: 3/4 van de jongeren is meer bewust van risico’s om criminaliteit terecht te komen
  • Verbetering van de houding t.a.v. criminaliteit na het volgen van het #Alertprogramma
  • Anders gaan denken over herkennen van jongeren die in de criminaliteit dreigen te gaan
  • Aan denken gezet over de gevaren van ronselen in de criminaliteit
  • Aanwezigheid van ervaringsdeskundige is van toegevoegde waarde blijkt uit zowel metingen als de interviews

Op vrijdagmiddag 27 oktober ontving Dirk Vreugdenhil, gedeputeerde van provincie Gelderland het onderzoeksrapport Scherp op signalen uit handen van Arend van Hout, burgemeester van Westervoort en tevens voorzitter van de Stuurgroep Samen Weerbaar Gelderland-midden en Carol van Eert, burgemeester van Rheden (uitvoerende organisatie).

Petra van den Berg, programmaleider, schetste in vogelvlucht het ontstaan, de ontwikkeling en huidige stand van zaken van het #Alertprogramma. In totaal zijn 1.200 lessen gegeven aan afgerond 80.000 deelnemers.

Klik hier om de ingesproken presentatie na te bekijken/ beluisteren (11 minuten).

Jos Kuppens, Bureau Beke belichtte de highlights van het onderzoek. Een duidelijke boodschap is dat juist de combinatie van voorlichting aan zowel jongeren, ouders en medewerkers van scholen krachtig is. Aanbevolen wordt om de deelname van ouders en medewerkers van scholen te bevorderen. Evenals dat de ervaringsdeskundige de boodschap van het programma extra impact geeft.

Klik hier voor de sheets van de gebruikte presentatie.

De middag werd afgesloten met een workshop ‘Bakkie doen’, waarbij de deelnemers in kleine groepen het gesprek met een bakkie (koffie) konden aangaan met de ervaringsdeskundigen, waarmee we samenwerken.

Deze workshop heeft impact en laat deelnemers nadenken over dader/ slachtofferschap in relatie tot zichzelf, het werk en de samenleving die we hebben gecreëerd.

Interesse? Neem contact met ons op.

In dit onderzoeksrapport staan aanbevelingen om het programma te optimaliseren. We staan te popelen om dit op te pakken. Enkele wensen:

  • doelmatigheidsonderzoek op de middellange termijn
  • doelmatigheidsonderzoek van ons programma bij uitvoering op praktijkscholen en ISK
  • uitwerken van de randvoorwaarden die samenhangen met een effectieve inzet van ervaringsdeskundigen binnen het programma en eisen/ competenties waaraan de ervaringsdeskundige moet voldoen
  • komen tot een doelmatige doorlopende leerlijn op dit thema (in ieder geval in combinatie met de producten van Stichting Halt en graag ook met andere ontwikkelde preventieve interventies (zoals bijvoorbeeld Foute centen)
  • verhogen van deelname van ouders en medewerkers van scholen om dit programma te volgen