Homepageafbeelding van website stopondermijningsamen

Storytelling

Impact

Wat de impact van georganiseerde criminaliteit dichtbij is, begrijp je pas als je verhalen hoort. Verhalen van mensen die er bewust of onbewust mee te maken hebben gekregen. Of in het criminele web verstrikt zijn geraakt.

Peer-to-peer

Wanneer wij voor onze doelgroep staan, of dat nu leerlingen of studenten zijn, ouders of docenten: we proberen altijd verhalen te vertellen uit hun eigen groep. Dat komt binnen.

Onze verhalen

Wij hebben het verhaal van M., een MBO student. En van een meisje uit Havo 2. Zij vertelt over haar vriendin. Of de scheikundestudent, die vertelde over hoe hij benaderd werd tijdens het uitgaan. Indrukwekkend is het verhaal van P., de jongen die vanaf zijn 12e tot 18e jaar verstrikt zat in het criminele netwerk. De scheikunde-docent, die met schroom praat over een oud-leerling die een XTC-lab wilde starten. Een moeder, meerdere moeders, die vertellen over hun kinderen. Uiteindelijk vertellen zij allen hun verhaal, vanuit de motivatie dat jongeren niet in de criminaliteit stappen.

Stop ondermijning samen

En wat mooi is het, dat het RIEC-MN een website ontwikkelt met verhalen. Verhalen over georganiseerde criminaliteit dichtbij. Ik ga de website volgen.