Week van de Veiligheid 10-14 oktober 2022

In de week van de Veiligheid gaan we onze bewustwordingssessies online geven voor alle geïnteresseerden in Nederland.

10/1011/1012/1013/1014/10
studentalert9.00-10.30
11.00-12.30
13.00-14.30
docentalert15.00-16.3015.00-16.3015.00-16.30
leerlingalertHollands KroonHollands Kroonhybride vorm:
9.00-10.30
11.00-12.30
13.00-14.30
ouderalert19.30-21.0019.30-21.0019.30-21.00

Bij de webinars voor ouders en docenten op 11 en 12 oktober, kunnen geinteresseerden gewoon aanhaken. We gaan na de zomervakantie informatie geven over de manier van aanmelden en promotie.

We zullen op sommige locaties fysiek uitvoering geven aan leerlingalert. Om meer VO-scholen de gelegenheid te geven om in die week bewustwordingslessen te kunnen volgen met hun (minderjarige) leerlingen, gaan we dit keer de les in digitale vorm aanbieden, waarbij docenten kunnen inloggen en samen met hun leerlingen in de klas de les kunnen volgen. Hiervoor organiseren we nog een voorbereidende briefing voor de deelnemende scholen. Dit gaan we doen op 13 oktober in verschillende sessies. We gaan nog in gesprek met ons netwerk van ervaringsdeskundigen, of zij tijdens die sessies zouden willen aanhaken. Dan is het feitelijk een bewustwordingsles plus een kennismaking met een ervaringsdeskundige.

We hopen op deze manier zoveel mogelijk gemeenten en scholen van dienst te kunnen zijn bij activiteiten in de week van de veiligheid.