Wijziging

Na zorgvuldig overleg is besloten om geen autorisaties voor het lesmateriaal toe te kennen aan personen die niet in dienst zijn van het #Alertprogramma. Het is belangrijk dat de lesstof zorgvuldig en met kennis wordt overgedragen.

Ben jij die persoon die bekwaam is en vanuit passie en kunde deel wil uitmaken van het #Alertteam, als betaalde trainer op flexibele basis, dan kun je altijd contact met ons opnemen via info@leerlingalert.nl. We kunnen je dan informeren over dat instroomtraject.

Docenten die eerder beschikten over een autorisatie om zelf de les te geven, kunnen onze trainers vragen om hieraan invulling te geven. Ook daarvoor kan gebruik gemaakt worden van info@leerlingalert.nl.

Docenten kunnen na het volgen van een docentalert een autorisatie krijgen voor onze uitgebreide bibliotheek, waarin veel informatie staat over de verschillende thema’s die wij behandelen en aanvullend lesmateriaal wat geschikt is ter voorbereiding van onze lessen en als nabespreking of vervolg gebruikt kan worden.