Jongere die in een spinnenweb verstrikt is

Over ons

Criminele uitbuiting voorkomen

Ondermijnende criminaliteit en het ronselen van jongeren door criminelen voor strafbare klusjes is een maatschappelijk probleem. Jongeren komen makkelijk in verleiding om snel en veel geld te verdienen. Dit heeft onder andere te maken met de ontwikkelingsfase van hun impulsbeheersing. Criminelen maken daarvan misbruik. Een kleine steekproef op middelbare scholen in drie dorpen wijst uit dat 2 op de 30 leerlingen wordt benaderd door criminelen om voor hen te werken. Vaak kunnen jongeren de gevolgen niet overzien.

Als ze eenmaal ja hebben gezegd, komen ze in een positie dat nee zeggen moeilijk is. Ze kunnen worden bedreigd, gechanteerd en geïntimideerd. Soms zelfs met geweld. De jongere zit dan klem en moet werken onder dwang. Het is een vorm van criminele uitbuiting. Ze zitten verstrikt in een (crimineel) web van geweld, leugens en bedrog, waar ze zonder hulp niet makkelijk uit kunnen komen.

Onze ambitie

Dat is onze AMBITIE. We voorkomen de aanwas van jongeren in de criminele wereld door het vergroten van de kennis over de verschillende vormen van (ondermijnende) criminaliteit en het effect ervan op micro- en macroniveau, het herkennen ervan en weten hoe te handelen.

We wensen alle jongeren toe, dat ze minstens eenmaal in hun schoolloopbaan het programma aangeboden hebben gekregen om weerstand te kunnen bieden tegen de verleiding van snel geld verdienen met strafbare klusjes – nu en in hun beroep later.