Verklaring gebruik lesmateriaal

Een voorwaarde voordat je toegang krijgt tot het lesmateriaal is dat je instemt met onderstaande verklaring.

Hiermee stem je in dat het lesmateriaal alleen gebruikt wordt in relatie tot het programma. Op de tekeningen rust auteursrecht. Wil je deze op een of andere manier gebruiken, neem dan contact op met Petra van den Berg (Ik BEn TEKENAAR) via pmmvandenberg@gmail.com.

We vragen je ook om terug te melden wanneer en aan hoeveel personen (doelgroep) je les hebt gegeven – en dat de deelnemers ook meedoen met ons onderzoek.

Wil je deze getekend in pfd formaat toesturen naar info@leerlingalert.nl onder vermelding van verklaring gebruik lesmateriaal?