Pieter Zandt Scholengemeenschap, Kampen

Pilot #leerlingalert tijdens de activiteitendag voor 3e jaars VMBO KB/BB. Het gaat in totaal om 5 groepen, variërend van 10-17 leerlingen. De precieze tijden en het aantal sessies van 90 minuten worden nog bepaald. Lokatie is een muziekschool.

contactpersoon: Leendert van den Berg