Man met bril zit voor computer, voor een schoolbord. Een andere man kijkt met hem mee

#Docentalert

We behandelen de verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit en effect op de samenleving. Het is vaak dichterbij dan je denkt. En dan..

We nemen de docenten en medewerkers van de school in vogelvlucht mee in de les die aan hun leerlingen en studenten gegeven wordt of is gegeven Daarna gaan we in op het herkennen van ondermijnende criminaliteit. Tenslotte bespreken we wat een docent kan doen als hij/zij ondermijnende criminaliteit herkent in zijn/haar omgeving of bij een leerling/ student in de klas.

Enkele kernpunten van de les

  • Voor docenten
  • Lesduur: minimaal 1 uur en uit te breiden tot 90 minuten;
  • Trainers uit zorg- veiligheids- en onderwijsnetwerk;
  • Kan ook in webinarvorm

Wilt u een lesprogramma aanvragen: