Yvonne Casteleijn en Petra van den berg in overleg met leerlingen, screenshot uit de film van min JV

Introductie programma t/m organisatie op school

Stakeholders benaderen

We richten ons tot stakeholders om hen te enthousiasmeren over het #alertprogramma binnen hun school. We hebben onderzoek laten uitvoeren door studenten van Hogeschool Saxion naar deze stakeholders en hun belang en op basis daarvan een Routekaart ontwikkeld.

Voorbeelden van introductiemails (verouderde versies):

Drie stappen

Voor geïnteresseerden hebben we op de website op de pagina “Hoe het werkt” beschreven welke stappen genomen worden vanaf introductie tot uitvoering van de les. In jouw contact met een school, verwijs je hen naar deze pagina. Zij hebben dan ook direct toegang tot de documenten die nodig zijn om de lessen te organiseren. En hierop staat ook informatie over de groepsgrootte per schooltype.

Uitleg van programma en mogelijkheden

Ben je in contact met een geïnteresseerde school, dan wordt vaak gevraagd een pitch te geven. We hebben op de website op de pagina “Wat is het Alertprogramma” pitches gezet, waarnaar je zou kunnen verwijzen. Ook is het mogelijk om zelf een pitch te geven. Je kunt hiervoor de Powerpoint pitch gebruiken (pptx-bestand). Er is ook een Flyer die naar scholen toegezonden kan worden.

In samenwerking met RIEC Noord Nederland is een promotiefilm gemaakt over het #alertprogramma. Deze kan ook naar de stakeholders gezonden worden (staat ook op “Wat is het Alertprogramma).

Afspraken vastleggen voor organisatie

Om het proces te vereenvoudigen is een Afsprakenformulier opgesteld, die gebruikt wordt om de afspraken met de school vast te leggen. Daarbij is onlosmakelijk verbonden de Checklist, waarin alle randvoorwaarden op rij zijn gezet. Worden de randvoorwaarden niet ingevuld, kan de uitvoering niet doorgaan. Zowel de checklist als het afsprakenformulier wordt gedeeld met de contactpersoon van de school, de trainer en de ervaringsdeskundige.

Combinatieprogramma: Soms wordt het Alertprogramma georganiseerd in combinatie met andere programma’s. Hiervoor is een model-excelsheet ontwikkeld om te gebruiken voor de planning. In dit geval is al ingevuld een planning voor een combinatie met de ondermijningscontainer. En aangevuld met een ondernemers en buitengebiedalert.

Dagrooster: We hebben een modeldagrooster opgesteld, dat te gebruiken is om per les aan te geven welke (externe) gast, wie van het lokaal zorg/veiligheidsnetwerk en als begeleider van de groep vanuit school aansluit. Op deze manier houden we het voor de school en onszelf inzichtelijk. Ook handig om te weten wie blijft lunchen of niet. Dit dagrooster kan ook verstuurd worden naar de externe gasten om duidelijk te maken wanneer zij worden verwacht, of waarop zij kunnen intekenen. Meteen daarbij staat vermeld wat van de externe gasten, begeleiders en andere deelnemers aan de les wordt verwacht.

Communicatie/ Media aanwezigheid

Media: daarover worden met de school en media vooraf duidelijke afspraken gemaakt. We willen in ieder geval voorkomen dat jongeren herkenbaar persoonlijke verhalen vertellen, die dan voor altijd op internet staan. Als vooraf duidelijk is, dat er pers aanwezig mag zijn, worden de ouders van de jongeren (voortgezet onderwijs) vooraf geïnformeerd. Hiervoor is in de flyer die bestemd is voor scholen ook een paragraaf opgenomen. Alleen de programmaleider #alertprogramma (Petra) staat in principe de media te woord, tenzij van tevoren specifiek is afgesproken dat een andere vertegenwoordiger dit mag doen.

Gebruik beeldmateriaal jongeren op onze website: Als we beeldmateriaal waarop leerlingen/ studenten en/of medewerkers van scholen prominent (bijvoorbeeld in interview) staan, willen gebruiken voor de website of social media, dan heb je toestemming nodig van die persoon. Daarom hebben we een toestemmingsformulier (disclaimer) opgesteld, die we aan de betreffende persoon voorleggen. Voor minderjarigen is het van belang dat ook hun ouders hiervoor toestemming verlenen. Deze toestemming is van belang om het beeldmateriaal te mogen gebruiken. Heel simpel: Geen toestemming, dan ook geen publicatie op website of social media. Het is een absolute voorwaarde dat een ieder die deelneemt aan het programma zich aan deze regel te houden.

Werkproces/ administratieve vastlegging

Het Werkproces voor de #alertorganisatie is ook vastgelegd. Dit gaat om het registreren van de les op de website (agenda), de agenda’s, de afsprakenformulieren en inplannen van ervaringsdeskundigen en communicatie met hen.

Nazorg

De school kun je attenderen op de pagina die we voor ouders/ docenten hebben gemaakt waarop de belangrijkste info uit de bewustwordingsles op rij is gezet. Deze link kun je naar jouw contactpersoon doorsturen.

Een week na de uitvoering van de les mail je de contactpersoon met de vraag hoe de bewustwordingslessen zijn bevallen, wat de leerpunten zijn en mogelijk nieuwe afspraak voor het volgende jaar.

Overzicht van scholen in Nederland

We hebben een aantal Excelbestanden voor je gemaakt met een overzicht van onderwijsinstellingen in Nederland, gesorteerd op VO, MBO, HBO/WO en particuliere scholen. We hebben deze excelbestanden voor jou aangemaakt, zodat je daarin de belangrijkste informatie kunt verwerken m.b.t. contactpersonen, voortgang en resultaten per onderwijsinstelling.

Meer info over deze werkbestanden en resultaatverantwoording